søndag 18. desember 2022

 


Mjøsvasen har fått støtte fra Kulturrådet til å utrede muligheter for en flytende kulturscene på Mjøsa. Arbeidet med et forprosjekt og mulighetsstudie vil ledes av kulturpedagog Lage Thune Myrberget (Hamar) og vil være ferdigstilt i mai 2023.

Målet med prosjektet er å kartlegge mulighetene for en flytende kulturscene på Mjøsa, som kan bidra til å styrke kulturlivet i regionen. Arbeidet vil starte i januar 2023, og vi gleder oss til å se hva som kan bli mulig gjennom dette prosjektet.

Vi takker Kulturrådet for støtten og ser frem til å jobbe videre med å utvikle et spennende og unikt kulturtilbud på Mjøsa. 

Stor takk til Innlandet fylkeskommune for midler til hele prosessen (mai 2021 - mai 2023) og stiftelsen Beth for midler i planperioden. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Flytende kulturscene seiler videre