onsdag 15. mai 2024

GULLramma - en AR-opplevelse for alle

 


Her ser dere for første gang bilder fra Mjøsvasen sitt neste prosjektet: GULLramma. Dette er en teknologisk løsning med fysisk element og aktivering av barn- og unge. 

Vi skal i samarbeid med Stoppested Verden og Minipicazzo skape et kunstprosjekt. Bildene skal vises i et virtuelt galleri som dukker opp når du beveger deg GJENNOM GULLramma. 

Du utforsker bildene og kunsten med mobilen ved å bevege seg rundt i et virtuelt galleri. Dette galelriet dukker opp i "løse lufta" ved å bevege deg gjennom GULLramma. 

Det er Øystein Skjesol hos Caddiesoft som utvikler softwaret for løsningen. Det er Tore Bjørnstad hos DeJawood som har vært med å utviklet, samt produsert GULLramma. 

Så er det Lage Thune Myrberget som tar seg av prosjektledelsen. 

Knut Nordby og Mocci Ryen er sentarle i bane-kunstprosjektet. I tillegg har vi aliert oss med fotosamler Vidar Kringsjaa. Hans samling av gamle historiske foto fra Hamar by sin historie skal digitaliseres og presenteres gjennom denne løsningen. 

Det er Hamar byjubileum som har bidratt med midler. Søknaden hadde et sterkt fokus på barn- og unge, men også UNESCO-statusen til Hamar by. I tillegg har Sparebankstiftelsen bidratt med midler til barnekunst prosjektet. 

Ved å produsere en slik "infrastruktur" har vi troen på at vi har skapt noe unikt. Og på den måten kan mange ulike aktører få gøede av å presentere sine bilder og historier gjennom vår GULLramme. 

Det kommer mer informasjon om dette prosjektet så fort vi får barnekunsten, softwareet og den digital opplevelse fungerer.   


GULLramma kan plasseres i både profil OG landskapsposisjon. 
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

UNESCO og AI